Blog & Rozhovory

Jak to celé začalo ?


Velké učení a poznání v rámci "systémového" kolotoče a jeho PŘÍBĚH ...


Vyznání


AKTUÁLNĚ

Jaký je vzkaz "orlice", u které se "Závist" pokouší zamezit jakémukoliv kontaktu s jejími "orlími mláďaty", kteří byli proti svojí vlastní svobodné volbě vzati do "zajetí"?

ČÁST 1. - 2. ÚNOS lidských bytostí - 15. září 2023

V dnešní den, tj. 15. září 2023, v den 11. narozenin sárinky, přijelo po 7. h ranní osazenstvo "systému" v podobě soudního vykonavatele, policisty, justiční stráže, 2 sociálních pracovnic OSPOD, soudní úřednice a 2. zákonného zástupce dřívějších osob,
které byly na základě svobodné volby člověků, kteří do dne 20. července 2021 vykonávali vůli za tyto dřívější osoby, prohlášené za zaniknuté,
společně s bratrem 2. zákonného zástupce.

Všichni zúčastnění přijeli kvůli naplnění nějakého usnesení ve věci "osob", které se nás bytostně nijak netýkají.
Přijeli za M. Sumegovou, která fyzicky nebyla přítomná a chtěli odebrat děti: osoby Toma a Sarah S., kteří tam také nebyli fyzicky přítomní.
Místo, které navštívili, jsou soukromé prostory nás člověků, prostory Suverénů spadajících pod ochranu mezinárodního práva.


Ačkoliv jsme se snažili najít společnou dohodu s přítomnými a nesčetněkrát jsme jim říkali, kým jsme, a fakt, že nemůžeme ve svém fyzickém těle vykonávat vůli za někoho, kým nejsme - dřívější "osoby", které hledali, neboť bychom se tím dopouštěli protiprávního jednání, na naše vyjádření nebyl brán žádný zřetel a byli jsme upozorněni, že k odvozu tomíka a sárinky, na místě přítomných živých bytostí, musí dojít, a to - buď po dobrém nebo po zlém.

Není jiné cesty.

V zájmu hodnot, které šíříme kolem sebe - Míru a Lásky - sárinka s tomíkem, člověkové, odjeli.

Bylo to však rozhodnutí proti jejich svobodné volbě, proti jejich přání - kterým je - být s jejich maminkou. Toto přání bylo mnohokrát vysloveno nahlas - jak formou písmen, tak i slov.

Kdy započnou být skutečně chráněny lidská práva a základní svobody?

Kdy započne být chráněna lidská důstojnost, která je spojena se svébytnou volbou člověka a ta je chráněná jako nejvyšší hodnota?


Viz Všeobecná Deklarace lidských práv čl. 1, čl. 7 a 12, 16, 23 a 26 + ratifikovaný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

ČÁST 2. - 2. ÚNOS lidských bytostí - 15. září 2023

Poslední odkaz starého světa


Fyzický únos živých lidských bytostí - "dětí" - z prostoru obývaného "člověky".
Poslední odkaz starého světa ...

Protiprávní a protizákonné Rozhodnutí...

Fyzický "odvoz" proti přání sárinky a tomíka, proti jejich rozhodnutí a svobodné volbě člověka
- zůstat s maminkou ...

Toto přání bylo mnohokrát vysloveno nahlas - jak formou písmen, tak i slov.

Kdy započnou být skutečně chráněny lidská práva a základní svobody?
Kdy započne být chráněna lidská důstojnost, která je spojena se svébytnou volbou člověka a ta je chráněná jako nejvyšší hodnota?

Viz Všeobecná Deklarace lidských práv čl. 1, čl. 7 a 12, 16, 23 a 26 + ratifikovaný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.

Poslední odkaz starého světa ...

Pojďme společnými silami tvořit ten nový ...

... Svět Míru ...


Cítíte-li, že to, co se děje, není již v pořádku, pište tam, kde máme být údajně vyslyšeni ...

Aby to "systém" přijal a KONAL, tak pro něj formou "STÍŽNOSTi".


ÚSTAVNÍ SOUD ČR

NEJVYŠŠÍ SOUD ČR

ÚŘAD VLÁDY ČR

OKRESNÍ SPRÁVNÍ ZASTUPITELSTVÍ

POLICIE ČR


A pokud byste rádi podpořili "školu ORLICA" a její pilotní žáky, pište na ...


OKRESNÍ SOUD VE VSETÍNĚ

podatelna@osoud.vst.justice.cz

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ VE VSETÍN

podatelna@osz.vst.justice.cz

OKRESNÍ SOUD VE FRÝDKU-MÍSTKU

podatelna@osoud.frm.justice.cz

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU

podatelna@osz.frm.justice.cz

MŠMT

kancelar@msmt.cz / posta@msmt.cz

ORLICA 

... ať LETÍ ...A dál ?

Kým jsme?

Co se stane, když víte, kým jste a jdete si za tím?

Rodina na 1. místě.

Přání těch, kteří nemohou být mnohdy slyšeni, neboť jsou jenom "děti"?

Jak vypadal 1. zářijový týden, kdy jsme zpět ve třech v kouzelné Tvořivé chaloupce?

Jak se cítí naší malí Velcí, kteří byli před nedávnem uneseni a dnes zjistili, že to "systému" nestačí a chystají se na další výjezd, respektive únos?

Co je k tomu vede a ... stojí jim to za to?

Týká se to jen nás nebo je to věc každého z nás a může se to přihodit i komukoliv jinému, třeba i Tobě, pokud to společně nezastavíme a neřekneme nahlas A DOST!

Mají naší "malí Velcí" nějaký vzkaz, který by rádi předali světu dál?

To vše a mnohem více ve zcela spontánním Povídání z Podpalubí ...

ČÁST 1.

Den vhodný k zamyšlení ...

Jakou bytostí jsem? Co bychom rádi předali našim malým Velkým?

Jaký odkaz po sobě chceme zanechat? A kým jsme vlastně byli, než začal celý ten "případ"?

Člověk a jeho význam

Protiprávní jednání - dopouští se ho skutečně "osoba" anebo někdo úplně jiný?

Jaké § jsou ve skutečnosti porušovány?

Tak jde čas ...

U koho všeho jsme hledali radu, navedení, jak nejlépe postupovat v postavení člověk vs osoba?

S kým vším jsme komunikovali, v jaké věci a na co jsme přišli?

Proč nezasáhl Ústavní soud, který byl o všem průběžně informován a dle § 85, odst. 2) Ústavy ČR a svého slibu, má soudce ústavního soudu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana?

Pozn.:

V případě zájmu o komplexní pravdivé informace - co, kdo, kdy, s kým a v jaké věci - od počátku naší cesty k dnešnímu dni, tj. k 14.9.2023, zavítejte na  https://orlica.cz/aktualne 

a zhlédněte listinu 

"Rozpis měřitelné energie bytosti",

která byla do srpna 2022 odesílaná a předávaná všem zúčastněným v "případu", z pozice "člověka", a naleznete v ní podrobný popis odeslaných a přijatých "dopisů" od 26.11.2021 do 5.8.2022, a následně už "jen" podrobný popis všech událostí týkajících se našeho sebe-POZNÁNÍ a sebe-VĚDOMÍ v čase ...

Dle "systému" jsou toto kroky nespolupracující "matky dětí".

ČÁST 2.

Tak jde čas ... pokračování

Co instituce typu Ospod? Je skutečně tím, za koho se vydává a jde jim skutečně o zájem dětí?

Proč není respektována svobodná vůle lidské bytosti a nařízení o trvalém zániku rolí dřívějších "osob"?

Pokud soudy a jiné orgány veřejné moci nejsou povinny dodržovat § 80 zákona č. 304/2013 Sb., ačkoliv je k tomu tento § vybízí, dojde k naplnění této skutečnosti ze strany Rejstříkového soudu, vlivem návrhů, které v uplynulém týdnu zaslalo Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, ve věci:

1. zápisu veřejného rejstříku "zivyclovek.com/evidence" do seznamu veřejných rejstříků a jeho propojení se stávajícími systémy

2. zápisu změny zapsaného údaje dle skutečnosti, a to změny právní formy z "osoby" na "člověka", včetně uvedení aktuálně používaného jména - malými písmeny, a místa působení za 2 zřizovatele Společenství ORLICA - škola ozdobou života, šk. a jeho pilotní žáky tak, aby bylo vše zapsáno v Pravdě, úctě a respektu jeden k druhému?

Dojde tímto k dovršení celé této "systémové" divadelní hry, ve které pár bytostí přestalo hrát svou "systémovou" roli a na scéně jim zůstaly pouze prázdné kostýmy, které se snaží za každou cenu vtáhnout zpět do hry?

Je konec.

Je potřeba respektovat jeden druhého, je potřeba respektovat svobodnou vůli lidské bytosti a její rozhodnutí. Tam venku je ta největší HRA - je jí ŽIVOT samotný.

Buďme sami sebou.

Probuďme člověka v sobě.

Objevme svůj svět, který je uvnitř nás.

Změňme sebe a změníme svět.


Pravda vs Obraz médií

Skutečný rozhovor s panem Petrem Kozelkou, zástupcem Deníku Právo, jež napsal před nedávnem článek týkající se Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy a Společenství ORLICA - škola ozdobou života, šk., viz novinky.cz ..., ke kterému došlo dne 8. září 2023 v posezení Na Palubě na Halenkově, za účasti správce tohoto prostoru - pana josefa, a správce Společenství ORLICA - škola ozdobou života, šk. - paní marcely.

Společné setkání mělo být podkladem pro další článek p. Kozelky. Čeho se bude nakonec týkat a jakým způsobem budou zjištěné informace dál podané, je ve hvězdách ...

Ukážou se média ve svém "pravém" světle nebo započnou býti obrazem pravdy a lepších "dnešků"?

Můžete sami porovnat.

Odkaz na nový článek p. Kozelky ze dne 14. září 2023, s názvem: 

"Matka je v sektě "živých člověků", navzdory soudu tam odvedla i děti"

Pravda X obraz médií 1 - "Rozhovor s p. Kozelkou (Deník Právo)"

Pravda X obraz médií 2 - "Rozhovor s p. Kozelkou (Deník Právo)"

Pravda X obraz médií 3 - "Rozhovor s p. Kozelkou (Deník Právo)"

Pravda X obraz médií 4 - "Rozhovor s p. Kozelkou (Deník Právo)"

.